Сейтбатырова Гүлбаршын Ахметжанқызы | Корпоративный фонд "University Medical Center"

Отделение интервенционной радиологии

Сейтбатырова

Гүлбаршын Ахметжанқызы

Эрготерапевт

2017

Год начала работы
в UMC

2017

Год начала врачебной практики

Эрготерапевт

Принимает

«1. 2018 год-«Эрготерапии» ;
2. Сертификат на тему «Қазақстан Республикасында арнайы (түзету) білім беру жағдайында педагогтардың кәсіби құзыреттіліктерін дамыту»;
3. Сертификат на тему: «Сөйлеудің бұзылуы кезіндегі логопедтік массаждың дәстүрлі және инновациялық технологиялары».»